Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Další mezinárodní setkání partnerů projektu SEAM se uskutečnilo ve Slovinsku

Další mezinárodní setkání partnerů projektu SEAM se uskutečnilo ve Slovinsku

Realizátoři projektu SEAM na výměnu zkušeností se zaměstnáváním znevýhodněných skupin v celkovém počtu 43 účastníků (školitelé a zástupci z řad cílové skupiny) se zúčastnili již druhého mezinárodního výcvikového kurzu, nyní ve Slovinsku.

Výcvikový kurz proběhl v období mezi 30. březnem a 5. dubnem v Topolčici (Slovinsko), kde zástupci partnerských organizací v praxi testovali aktivity, které byly vyvinuty v prvotních etapách realizace projektu SEAM, který má za cíl výměnu zkušeností se zaměstnáváním znevýhodněných skupin.

Výcvikový kurz byl podpořen zkušeným týmem trenérů, kteří testovali formální a neformální vzdělávací metody, které mají za cíl se dostat do vzdělávacích vysokoškolských modulů v oblasti 50 + tzn. Vzdělávání třetího věku.  Jednalo se o průřez vzdělávacích metod (skupinová diskuze, divadelní techniky, teambuildingové aktivity, řeč těla, interkulturalita, cizí jazyk a neverbální komunikace). 

Vyvinuté spektrum aktivit nejenže pomáhá v oblasti komunikace, druhého jazyka či interkulturality, ale zejména bylo možné v průběhu kurzu zjistit na vzorku 38 účastníků ze 7 zemí, zda zvolená obtížnost, atraktivita, či hloubka aktivit má ambici se stát částí vzděláváních modulů jednotlivých partnerských zemí.

Kromě projektových aktivit se mohli účastníci výcvikového kurzu detailněji obeznámit s odlišnými kulturní zvyklosti a navázat nová přátelství.

More in english language