Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Druhé mezinárodní setkání partnerů projektu SEAM se uskutečnilo v hlavním městě Lotyšska

Druhé mezinárodní setkání partnerů projektu SEAM se uskutečnilo v hlavním městě Lotyšska

Čtrnáct zástupců jednotlivých partnerských organizací, které se specializují na zaměstnávání znevýhodněných sociálních skupin ve společnosti, se setkalo v Rize mezi 15. a 18. červnem 2015, aby zhodnotili první úsek projektu a zejména nastavili jeho další dílčí cíle.

Partnerské setkání mělo za cíl sdílet dva základní pilíře projektu.  Prvním cílem bylo sdílet vytvořené edukativní materiály každého z partnerů, diskutovat metody a metodiky práce, případně navrhnout opatření změn v oblastech mezikulturního dialogu a  jazykových bariér v komunikaci. Vytvořené materiály mají sloužit jako tvz.”návod” pro cílovou skupinu 50+, zejména v oblastech - druhý jazyk jako komunikační nástroj a mezinárodní interakce.

Druhým prioritním bodem setkání bylo připravit budoucí fáze projektu, zejména však výcvikový kurz, který proběhne v Bulharsku, Sofii mezi 16 a 22 červencem 2015. Kurz je zaměřen na  sociální/ odborné pracovníky z každé partnerské organizace. V rámci kurzu se  účastníkům představí vytvořené výukové techniky. Odborní pracovníci si v průběhu kurzu osvojí techniky, které budou v dalších etapách projektu implementovat na cílovou skupinu ve své zemi. Odborní pracovníci budou mít za cíl v období mezi srpem a prosincem 2015 připravit zástupce cílové skupiny na mezinárodní mobilitu ve Slovinsku, dále přenést inovativní techniky v oblasti sociálního začleňování a  kulturní/jazykové bariéry prostřednictvím formálních a neformálních metodik.
Setkání bylo taktéž přínosné z pohledu nahlédnutí do programů a činnosti hostitelské organizace (Latvian Adult Education Association (www.laea.lv)), která se zabývá vzděláváním dospělých.
 
"SEAM: Sociální Vzdělávání dospělých prostřednictvím mobility" je strategické dvouleté partnerství  na mezinárodní úrovni s  koordinací  Asociación Gantalcalá (Spain) a dalšími partnery  Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) and Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Slovenia), financovaný z programu Erasmus + Evropské komisí pod jeho klíčovou aktivitou č. 2.

Můžete se přihlásit k odběru novinek projektu a získat více informací v www.seamproject.eu nebo kontaktovat místního partnera projektu ve vaší zemi.