Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Projekt SEAM - výměna zkušeností se zaměstnáváním znevýhodnených skupin

Projekt SEAM - výměna zkušeností se zaměstnáváním znevýhodnených skupin

Diecézní charity Brno se prostřednictvím pracovníka Textilní banky BALTAZAR zapojuje do projektu„SEAM“ – vzdělávání dospělých prostřednictvím mobilit. 8. – 11. dubna 2015 se účastní setkání v španělském Logroño s cílem utvářet strategické partnerství organizací, které se specializují na zaměstnávání znevýhodněných sociálních skupin ve společnosti. >>>

Partnerství tvoří: Španělský koordinátor Asociación Gantalcalá, dále partneři projektu Diecézní charita Brno (ČR), Passaggi onlus (Itálie), Latvian Adult Education Association (Lotyšsko), Municipio de Amarante (Portugalsko), Institut Antona Trstenjaka za gerontologijo v medgeneracijsko Sožitje (Slovinsko) a v neposlední řadě partner z Bulharska.
Financování projektu je hrazeno ze zdrojů Evropské unie, programu ERASMUS+

Více pravidelných informací se můžete dozvědět na webových stránkách projektu www.seamproject.eu, nebo kontaktovat partnera projektu v České republice p. Filipa Habrmana, 731 130 774 nebo 1bys6W.7Xkzk4YUSZ-ulO1.7~bGkO1p

Více v přiloženém dokumentu

Související články