Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Společně a s nadhledem - kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno
  • Rozpočet projektu: 2. 937 684, 29 Kč
  • Začátek realizace: 1. 8. 2016
  • Konec realizace: 31. 7. 2018
  • Délka projektu: 24 měsíců
  • Odborný garant projektu: Mgr. Ing. Oldřich Haičman

Cílem projektu je vytvořit a implementovat novou strategii Diecézní charity Brno do organizačních jednotek, která bude více reflektovat původní poslání organizace, reagovat na aktuální sociální problematiku a využívat nové trendy v oblasti financování.

Cíl projektu je naplněn v rámci

KA 01 Strategie organizace, poslání (doba realizace 8/2016 - 7/2018)

V rámci organizačních jednotek budou vytvořeny dílčí strategie, které budou naplňovat strategii celé DCHB, za podpory externích expertů.

KA 02 Financování, fundraising (doba realizace 1/2017 – 8/2018)

Za podpory externích expertů dojde k vytvoření jednotné FR strategie na úrovni DCHB a k její implementaci do organizačních jednotek DCHB.

Koordinátor projektu: Ing. Michaela Šrůtková (8bprR3b7TlEE-9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Logo OPZ barevné

Akce realizované v lednu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 11. a 31. 01 2017, Vranov Strategický plán Diecézní charity Brno a jeho implementace

 

Akce realizované v únoru 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA02 1., 2. a 6. 2. 2017, Brno Vzdělávání pro FUNDRAISERY – základy fundraisingu
KA01 13. 2. 2017, Jihlava Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Jihlava)
KA01 14. 2. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 17. 2. 2017, Břeclav Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Břeclav)
KA01 17. 2. 2017, Rajhrad Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Rajhrad)
KA02 21. 2. 2017, Brno Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek
KA01 22. 2. 2017, Hodonín Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Hodonín)

 

Akce realizované v březnu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 3. 3. 2017, Tišnov Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Tišnov)
KA02 7., 8. a 9. 3. 2017, Luka nad Jihlavou Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek
KA01 9., 10., 20. a 29. 3. 2017, Hodonín Tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín
KA01 14. 3. 2017, Třebíč Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Třebíč)
KA01 16. 3. 2017, Znojmo Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Znojmo)
KA01 17., 27. a 28. 3. 2017, Znojmo Tvorba dílčího strategického plánu OCH Znojmo
KA01 21. 3. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 22. 3. 2017, Brno Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (SDCHBaSB)
KA01 23. 3. 2017, Blansko Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Blansko)

 

Akce realizované v dubnu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 5. a 6. 4. 2017, Blansko Tvorba dílčího strategického plánu OCH Blansko
KA01 6., 7., 20. a 21. 4.2017, Břeclav Tvorba dílčího strategického plánu OCH Břeclav
KA01 10. 4. 2017, Znojmo Tvorba dílčího strategického plánu OCH Znojmo
KA01 11. 4. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 18., 27. a 28. 4. 2017, Rajhrad Tvorba dílčího strategického plánu OCH Rajhrad
KA01 26. 4. 2017, Žďár Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Žďár)

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Jihlava

V pondělí 13. února 2017 se střední a vyšší management spolu se zaměstnanci správy Oblastní charity Jihlava setkali v rámci projektu Společně a s nadhledem. Strategické plánování proběhlo ve školicím středisku ERUDITO v Lukách nad Jihlavou.

Vzdělávání pro fundraisery – základy fundraisingu v Brně

Vzdělávání pro fundraisery – základy fundraisingu v Brně

V rámci celofiremního vzdělávání v oblasti fundraisingu získali v průběhu  minulých seminářů pracovníci Diecézní charity Brno  užitečné statistické údaje o vývoji fundraisingu v ČR i v zahraničí, teoretické informace o členění dárců  včetně  metodiky komunikace. Seminář probíhal 1., 2.  a 6. února v Brně.

Strategie a poslání organizace ve Vranově u Brna

Strategie a poslání organizace ve Vranově u Brna

Dne 11.1 2017 a 31. 1. 2017 proběhla ve Vranově první vzdělávací akce v rámci klíčové aktivity „KA01: Strategie organizace a poslání“. Vedoucí pracovníci na řídících a odborných pozicích společně s Vedením Diecézní charity Brno a s řediteli Oblastních charit byli experty seznámeni s aktualizovaným strategickým plánem Diecézní charity Brno a jeho procesem implementace do organizačních jednotek.