Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Břeclav

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Břeclav

Workshop proběhl podle propozic. Ze strany zástupce Diecézní charity Brno (Mgr. Michal Novotný, zástupce ředitele DCHB) byla představena Vize Diecézní charity Brno, priority ze Strategického plánu Diecézní charity Brno a koncepce Charitní záchranné sítě.

O všech tématech byla vedena otevřená diskuze, důraz byl kladen na srozumitelnost všech témat pro pracovníky oblastní charity, snížení případných obav a celkové naladění na oblast strategického plánování v rámci organizace. Celé setkání bylo facilitováno externím odborníkem (Bc. Tomáš Masopust, DiS.) a bylo při něm využito předem připravených podkladových materiálů.

SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné