Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Hodonín

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Hodonín

Na OCH Hodonín probéhlo úvodní setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu. Workshop byl ve znamení naladění na práci na tvorbě dílčího Strategického plánu, kdy byly dovysvětleny jednotlivé body současné vize Diecézní charity Brno, probrán postup práce, vymezeny odpovědnosti členů skupiny a shrnuta očekávání jednotlivých účastníků. 

Pocity z úvodního školení Strategického plánování jsou veskrze pozitivní. Oblastní charita Hodonín dostane pevný řád, jasnou vizi a nový impulz do budoucna. Také naše pomoc zasáhne širší okruh osob.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné