Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Jihlava

V pondělí 13. února 2017 se střední a vyšší management spolu se zaměstnanci správy Oblastní charity Jihlava setkali v rámci projektu Společně a s nadhledem. Strategické plánování proběhlo ve školicím středisku ERUDITO v Lukách nad Jihlavou.

Ředitel Diecézní charity Brno nám připomenul aktuální cíle a úkoly vyplývající ze Strategického plánu organizace a poté jsme se zabývali „Charitní záchrannou sítí.“ Jsme plni očekávání, jak se téma bude vyvíjet dál a jakým způsobem bude nový koncept začleněn do fungování organizace.

SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné