Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH SDCHBaSB

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH SDCHBaSB

Pracovníci Správy Diecézní charity Brno a Služeb Brno se ve dnech 31. 05. a 01. 06. 2017 setkali nad tvorbou dílčího strategického plánu. Setkání začalo vypracováním SWOT analýzy, se kterou se dále pracovalo v rámci sestavování jednotlivých oblastí strategického plánu.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné