Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH Tišnov

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH Tišnov

V pátek 3. března se zaměstnanci správy Oblastní charity Tišnov a střední a vyšší management setkali na úvodním workshopu k projektu Spolu a s nadhledem.  Na workshopu byla představena vize a strategický plán Diecézní charity Brno na další období, byly vyjasněny cíle strategického plánu Diecézní charity Brno a jejích oblastí. Workshop probíhal v příjemné atmosféře, ke všeobecné spokojenosti všech zúčastněných.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné