Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Třebíč

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Třebíč

V úterý 14. března 2017 proběhlo na OCH Třebíč setkání týkající se strategického plánu pro OCH Třebíč, kde jsme řešili především posun v našich dosavadních službách např. posun profesionálních hranic, participování v odborných skupinách, důraz na synergii apod. Dalším tématem byla vize, kde jsme se pozastavili nad souladem se sociálním učením církve. Podstatnou část vymezeného času jsme věnovali koncepci záchranné sítě.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné