Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu workshop OCH Žďár

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu workshop OCH Žďár

Setkání se zúčastnil kromě pracovníků Oblastní charity Žďár také ředitel Diecézní charity Brno – Oldřich Haičman, jako garant projektu. Během programu byla představena vize zřizovatele Diecézní charity Brno (dále jen DCHB), Strategický plán DCHB, Záchranná síť DCHB a konkrétní cíle ze Strategického plánu DCHB. Zároveň pracovní tým OCH ZR definoval svá očekávání od tvorby Strategického plánu a přínos Strategického plánu pro organizaci.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné