Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Znojmo

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Znojmo

Ve čtvrtek 16. března 2017 proběhlo na OCH Znojmo setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu OCH Znojmo. Nejprve nám byla představena Vize a Strategický plán Diecézní charity Brno. Následovalo seznámení s Charitní záchrannou sítí. Odpoledne jsme se věnovali nastavení tématu Strategický plán OCH Znojmo a nastavení Záchranné sítě OCH Znojmo. Na závěr proběhlo shrnutí probraných témat.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné