Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop v Rajhradě

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop v Rajhradě

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu proběhlo na OCH Rajhrad podle domluvy 17. února 2017. Zabývali jsme se otázkami, vyplývajícími z Vize Diecézní charity Brno a dále jsme rozvíjeli strategický plán Diecézní charity Brno o myšlenky, související s fungování naší oblastní charity. Nastínili jsme si v těchto souvislostech témata, která budeme následně rozpracovávat do strategického plánu naší oblastní charity.

SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné