Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Blansko

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Blansko

Tvorby dílčího strategického plánu OCH Blansko se ve dnech 5. a 6. dubna 2017 zúčastnilo všech 15 podpořených osob. Nejdříve jsme provedli SWOT analýzu OCH Blansko a poté jsme ji využili při tvorbě prvotního návrhu VIZE OCH Blansko a dále jsme vypracovali první dvě oblasti dílčího strategického plánu – Péče o lidi a Služby.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné