Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín

Na Oblastní charitě Hodonín proběhla ve dnech 9., 10., 20. a 29. března 2017 tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín. Dne 9. 3. 2017 jsme se zabývali SWOT analýzou OCH Hodonín a tématy Krizová pomoc domácí, Vztah Oblastní charity a Diecézní charity. Dne 10. 3. 2017 jsme probrali kapitolu Lidské zdroje a Charitní záchranná síť. Ve dnech 20. a 29. 3. 2017 jsme si probrali kapitoly PR plán, Služby a Finance.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné