Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Jihlava

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Jihlava

Poslední setkání nad strategickým plánem v Oblastní charitě Jihlavě se neslo v duchu formulování konkrétních cílů a opatření. Kladli jsme si různé otázky, na které jsme se snažili hledat odpovědi. Nastavoval se přibližný rozpočet formulovaných opatření. Několik hodin jsme se věnovali fundraisingu. Vytvořili jsme cíle, kam bychom se ve fundraisingu chtěli posunout dále.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné