Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Třebíč

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Třebíč

Během květnových setkání 4., 18, 23. a 26. května jsme na OCH Třebíč vytvořili strukturovaný strategický plán, který navazuje na potřeby naší organizace. V analytické části jsme si ve strategických směrech rozdělili hlavní oblasti, které naši organizaci trápí. Těmito oblastmi jsou: pracovníci, financování, vnitřní fungování – opory/brzdy, vnější vztahy, služby. U těchto oblastí proběhla SWOT analýza. Následně u těchto bodů byly vytyčeny strategické směry – cíle tzn. kdo konkrétně bude odpovídat za daný cíl a do kdy bude tento cíl splněn.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné