Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Vzdělávání pro fundraisery – základy fundraisingu v Brně

Vzdělávání pro fundraisery – základy fundraisingu v Brně

V rámci celofiremního vzdělávání v oblasti fundraisingu získali v průběhu  minulých seminářů pracovníci Diecézní charity Brno  užitečné statistické údaje o vývoji fundraisingu v ČR i v zahraničí, teoretické informace o členění dárců  včetně  metodiky komunikace. Seminář probíhal 1., 2.  a 6. února v Brně.

Kromě ukázek úspěšných  kampaní, měli fundraiseři  možnost si  prakticky osvojit pravidla při  tvorbě FR  kampaní.

Formou simulací tak  účastnici seminářů získali  praktický návod  jak  prezentovat fundraisingové záměry, rozhodování  o výběru  vhodné metodiky a  zpracování  koncepce  dílčích akcí včetně rozpočtování.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné