Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Chci koledovat

Tříkrálová sbírka již 19 let motivuje k dobročinné aktivitě tisíce lidí, kteří v kostýmech Tří králů navštěvují domácnosti s prosbou o příspěvek na charitní služby, které pomáhají lidem v nouzi. Výtěžek sbírky tak pomáhá nemocným, lidem s postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším skupinám potřebných lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Být koledníkem a žádat neznámé lidi o dobročinný příspěvek není vždy snadné. Mnohdy je zapotřebí překonat nejen nástrahy počasí, ale také strach z odmítnutí a nepříjemné komunikace. Proto si nesmírně vážíme každého, kdo je ochoten pro dobrou věc toto nepohodlí podstupovat..

Avšak chcete-li se stát tříkrálovým koledníkem, tak to není nic složitého. Neexistuje věková hranice. Stačí kus odvahy a ochota pomáhat v rámci osvědčeného projektu. Přihlásit se může jednotlivec i skupina lidí.

Podmínkou je pouze, aby v každé skupince byla alespoň jedna osoba ve věku 15 let a starší s průkazem totožnosti a byla ochotna pro potřeby organizace sbírky odevzdat svoje osobní údaje.

Velice si Vážíme důvěry, kterou nám projevujete, když se chcete stát koledníkem. Děkujeme, pokud se již jakkoli sami zapojujete do Tříkrálové sbírky nebo necháváte koledovat Vaše děti.

Můžeme také společně najít i jiné cesty, jak můžete být užitečný při organizaci Tříkrálové sbírky.

V případě zájmu o koledování kontaktujte zástupce Charity v regionech

Kontaktujte oblastní koordinátory Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi:

Děkujeme za Váši přízeň!