Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Jak přispět do Tříkrálové sbírkyTři králové v brněnských ulicích?

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne 1.-14. ledna 2018. Sbírku bude možno podpořit těmito způsoby.

  • Do zapečetěné kasičky koledníků - kasička musí být zapečetěná a opatřená razítkem příslušného obecního úřadu či úřadu městské části a součaně musí být očíslovaná. Číslo pokladničky se musí shodovat s číslem průkazky vedoucího skupinky. Vedoucí skupinky může být kdokoli, kdo vlastní občanský průkaz, tedy od patnácti let. Na kasičce bývá také samolepka s logem Charity ČR.
  • Dar můžete provést i hotovostí na adrese oblastních charit
  • Poštovní poukázkou (složenkou) na účet č.  66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777.
  • Bezhotovostním převodem na účet č.  66008822/0800 u České spořitelny
  • Formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na projekty Charity jde 27 Kč. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 vám každý měsíc bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
  • bezhotovostně platební kartou na účet č.  66008822/0800 u České spořitelny

Kde a komu Vaše dary pomohou?

Jak pomáhaly uplynulé ročníky sbírky?

Potvrzení o daru:

Veškeré dary věnované při koledování (tj. do kasičky) jsou anonymní a nelze je žádným způsobem dárci potvrzovat. Totéž platí pro zaslanou DMS. 

Na ostatní formy darů může dárce získat potvrzení (bezhotovostní převod, složenka atd). K žádosti o potvrzení využijte prosím tento formulář.

UPOZORNĚNÍ: Od  1. 11.  2012 došlo k obnovení účtu č.  66008822/0800 u České spořitelny pro Tříkrálovou sbírku, který má díky změně legislativy stejně jako celá sbírka platnost na dobu neomezenou.

 

Děkujeme dárcům a dobrovolníkům, kteří se na sbírce podíleli a podílejí a pomáhají tak skrze Charitu mnoha lidem a rodinám v nouzi při řešení základních existenčních potíží.