Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

O Tříkrálové sbírce

Tříkrálová sbírka je dlouhodobý celostátní charitativní projekt Charity Česká republika. Koná se vždy první dva týdny v lednu (1. - 14. ledna), kdy dobrovolní koledníci v kostýmech Tří králů navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, aby prosili o dar pro potřebné a šířili radostnou novinu o narození Krista.

Poslání sbírky "Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla" se naplňuje těmito způsoby:

  • sběr finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi a realizace této pomoci prostřednictvím charitních projektů a služeb,
  • podpora charitativního cítění veřejnosti, seznámení s tím, že mezi námi žijí lidé, kteří se ocitli v obtížné existenční situaci a poslání Charity je jim pomáhat,
  • šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista do všech domácností v ČR.

Tříkrálová sbírka má před sebou devatenáctý ročník (2001 - 2019), nultý ročník proběhl v roce 2000 jen v olomoucké arcidiecézi.

Historie Tříkrálové sbírky

Hlavicka TKS

Tradice

Sbírka odkazuje na svátek Tří králů. V tento den si lidé vždy připomínali biblickou tradici, kdy bájní mudrcové z Východu vykonali pouť k právě narozenému Ježíškovi v Betlémě. Lidé oblečení jako Tři králové navštěvovali sousedy s prosbou o malý dar a na oplátku navštívené domácnosti požehnali. Po jejich návštěvě zůstal na domě nápis s počátečními písmeny latinské věty K+M+B, který v češtině znamená „Kriste, požehnej tomuto domu“.
Na Tříkrálové sbírce je unikátní právě spojení dobročinnosti s tradicí. Starověká tradice touto cestou pomáhá tisícům lidí, kteří se ocitli ve složité životní situaci a neumí nebo nevědí, jak si s ní poradit.


Charita Česká republika se sídlem v Praze (dále jen CHČR) je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Děkujeme Vám!