Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Dary z Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi pomohou na Ukrajině

Dary z Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi pomohou na Ukrajině

Oblastní charity Diecézní charity Brno se rozhodly věnovat 155 000 Kč na pomoc Ukrajině převážně z výtěžku Tříkrálové sbírky a darů Postní almužny. Prostředky budou použity na přímou pomoc obětem nepokojů a jejich rodinám.

Šťastná výherkyně mobilního telefonu

Šťastná výherkyně mobilního telefonu

Letošní Tříkrálová sbírka byla pro Oblastní charitu Hodonín rekordní. Více než 1600 koledníků přineslo v 560 kasičkách rekordních 2 348 182 Kč. Oblastní charita Hodonín děkuje všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do této sbírky zapojili. Při losování anketních lístků na Petrově byla odměněna Lucie Hovězáková, výherkyně mobilního telefonu, který do soutěže věnovala společnost T-mobile. Gratulujeme!

Výhry pro tříkrálové koledníky

Letošní Tříkrálová sbírka na území působnosti Oblastní charity Rajhrad byla opravdu úspěšná  -  a pro některé naše koledníky hned dvakrát. Poprvé jim štěstí přálo v podobě štědrých dárců, kteří je vlídně přijali a přispěli do tříkrálových pokladniček. Podruhé potěšila ty šťastlivce, kteří vyplnili kupon tříkrálové soutěže pro koledníky a byli vylosováni jako výherci některé z cen.

Tříkrálová jízda v Břeclavi byl zážitek!

Tříkrálová jízda v Břeclavi byl zážitek!

Na Tři krále prošel Břeclaví průvod. A to ne ledasjaký. V rámci Tříkrálové sbírky šli v jeho čele Tři králové na velbloudech. Jak potvrzují reakce z Břeclavi, byla tato akce zážitkem pro děti i dospělé. Pochvalný e-mail jsme dostali od paní Šimkové z Břeclavi. Rádi se s Vámi o něj podělíme.

Kolednice z Pavlova vyhrála mobilní telefon

Kolednice z Pavlova vyhrála mobilní telefon

V průběhu Tříkrálové sbírky se mladí koledníci zapojili do královské soutěže. Pro účast v anketě stačilo odevzdat tříkrálovému asistentovi soutěžní lístek se jménem a s vyplněnou otázkou „Přál bych si, aby …"

Výherce Tříkrálové soutěže

Dne 24. 2. 2014 byla osobně předána výhra z druhého kola losování soutěže tříkrálových koledníků z letošní tříkrálové sbírky. Losování proběhlo  na Diecézní charitě v Brně, za účasti ředitelů oblastních charit. Štěstí přálo i naší břeclavské charitě.

Vedoucí Noclehárny Petr Šimon na Radiožurnálu

Vedoucí Noclehárny Petr Šimon na Radiožurnálu

Poslechněte si záznam rozhovoru s Mgr. Petrem Šimonem, vedoucím Noclehárny pro lidi bez domova Diecézní charity Brno. Rozhovor byl vysílán v době lednových mrazů. Ale i v současné době, kdy je zima na ústupu, dobře vypovídá o náročnosti situace lidí bez domova a co jim mohou nabídnout charitní služby.

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Známe výsledky druhého kola losování o ceny pro koledníky

Známe výsledky druhého kola losování o ceny pro koledníky

První kolo proběhlo při zahájení Tříkrálové sbírky na Petrově. Pro koledníky, kteří se nemohli účastnit zahájení, bylo určeno druhé kolo. Pět mobilních telefonů, které do soutěže věnoval T-mobile, tak od 11. února zná své majitele. Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za zaslané lístky! Odpovědi byli velmi zajímavé!

Stojí nás to hodně úsilí, ale stojí to za to!

Stojí nás to hodně úsilí, ale stojí to za to!

Pavla Rybová je tříkrálovou sbírkovou asistentkou Diecézní charity Brno v obci Střelice u Brna, která má 2728 obyvatel. Každoročně zde vykoledují více než 100 tisíc korun. Za všechny roky konání sbírky tak již od dárců získali neuvěřitelných 1 064 490,- Kč. Díky tomu byly podpořeny mnohé charitní služby v Brně nebo hospic pro nevyléčitelně nemocné v Rajhradě.