Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Opožděné dávky komplikují práci Charitě ČR, pomáhá Tříkrálová sbírka

Klienti charitních služeb po celé ČR se kvůli zpožděnému vyplácení sociálních dávek ocitají v tíživé finanční situaci. Například azylové domy pro matky s dětmi tak musí odkládat výběr nájemného a v už tak napjatých rozpočtech hledat prostředky na pomoc klientkám. Těžké období se částečně daří překlenout i díky Tříkrálové sbírce.

Tříkrálové koledování pro letošek skončilo

Tříkrálová sbírka roku 2012 v sobotu 14. ledna skončila. 394 kasiček je postupně rozpečeťováno a za dohledu představitelů jednotlivých měst a obcí jsou výtěžky předávány na centrální účet Charity Česká republika, kde budou následně rozděleny dle variabilních symbolů příslušným charitám. Z toho důvodu není ještě v současné době známa celková částka, kterou zhruba 1 500 koledníků na území žďárského okresu vykoledovalo.

Ředitelka žďárské Charity: „Vymrzlým koledníčkům se snažím zabezpečit servis.“

Už druhým týdnem probíhá  po celé republice Tříkrálová sbírka. Na území našeho regionu organizuje sbírku Oblastní charita Žďár nad Sázavou, v jejímž čele již deset let působí ředitelka Ing. Jana Zelená. Ta zodpověděla několik dotazů, týkajících se této celorepublikové kampaně, která patří mezi jednu z nejznámějších.

Tři králové v Senátu, na pražském arcibiskupství a mezi poslanci

Na slavnostní snídaní v jídelně Senátu Parlamentu ČR se sešli politici společně s církevními představiteli a dalšími významnými osobnostmi, aby přivítali koledníky Tříkrálové sbírky a přispěli do jejich pokladniček.

Tříkrálová sbírka není jen o koledování

Oslík SolíkČas tříkrálové sbírky je již tradičně zde. V ulicích i městech je možné potkat postavy třech králů, které rozdávají své poselství a svým skutkem pomáhají lidem ze svého blízkého či vzdáleného okolí. Doprovázet krále bude na některých místech okresu i oblíbený charitní velbloud Kamil a oslík Solík. „Letošní sbírka probíhá již od 1. do 14. ledna 2012 a dle zpráv z terénu budeme moci nejvíce skupinek zahlédnout od 6. do 8. 1. 2012,“ sdělila Mgr. Michaela Mahlová, koordinátorka sbírky z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi odstartovala

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi odstartovala

Včera 2.1.2012 byla zahájena Tříkrálová sbírka i v brněnské diecézi. Pro požehnání si na Petrov přišlo asi 400 koledníků, kteří v následujících dvou týdnech vyjdou do ulic celého Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina. Setkání koledníků vzbudilo velký zájem médií. 

Koledníci Tříkrálové sbírky letos vycházejí do ulic již podvanácté

Počátkem ledna 2012 opět vycházejí do ulic koledníci Charity ČR se zapečetěnými pokladničkami. V celostátním měřítku jde již o dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky. Její výtěžek je tradičně určen zejména na pomoc lidem v nouzi.