Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Doprovodné akce Tříkrálové sbírky na jižní Moravě a Vysočině pokračují

Doprovodné akce Tříkrálové sbírky na jižní Moravě a Vysočině pokračují

Největší dobročinná kampaň v ČR se odehrává tradičně prvních 14 dnů v lednu. V Brně dne 6. ledna od 16.00 hod. projdou tři králové centrem na koních. Poputují z Petrova ke kostelu sv. Jakuba. Obdobné akce se konají po celém regionu.

Na samotný svátek Tří králů 6. ledna v 16.00 hod. „královské výsosti“ nasednou na koně. Průvodem projdou od katedrály na Petrově ke kostelu sv. Jakuba (ul. Rašínova), kde se pokloní u živého Betlému. Celou akci doprovodí zpěvem Schola BiGy Brno a Musica Felix.

„V poslední době se možná více mluví o křesťanských základech naší kultury. Tříkrálová sbírka je velmi zajímavou a praktickou podobou spojení právě křesťanské tradice koledování a hodnoty aktivní pomoci lidem v nouzi. Tyto se nijak nevylučují, naopak velmi vhodně doplňují. Výtěžek Tříkrálové sbírky na území Diecézní charity Brno však není určen na pomoc uprchlíkům, ale přednostně bude nadále sloužit na rozvoj charitního díla a pomoc lidem v nouzi v našem regionu. Na pomoc uprchlíkům bylo zřízeno specifické konto pro dárce, kteří s touto činností Charity souhlasí, “ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřicha Haičman.

Další doprovodné akce Tříkrálové sbírky 2016 v regionech:

Brno

10.1. v 18 h., Přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla Brno na ČT1 (vystoupí Javory, Pavel Šporcl, Kašpárek v rohlíku, Beata Bocek, Pavel Helan)

Blansko

11.1. v 18 h., Tříkrálový koncert, Boskovice - Zámecký skleník

Břeclav

6. 1. v 15:30 h., TŘI KRÁLOVÉ NA VELBLOUDECH, od Gymnázia ke kulturnímu domu DEL TA

Jihlava

6.1., Tříkrálový svařák na Masarykově nám. v Jihlavě

6.1. v 16.30 h., Tříkrálový koncert v kostele sv. Jakuba V Jihlavě

Tišnov

10.1. v 17 h., Tříkrálový koncert v kostele sv. Máří Magdalény v Kuřimi

Třebíč

6. 1., 14-16 h., Tříkrálové odpoledne s Charitou-průvod králů a dalších koledníků v historických kostýmech, Karlovo nám.

Znojmo

15.1. v 18.30 h., Tříkrálový koncert, kostel Nalezení sv. Kříže (u Dominikánů), ul. Dolní Česká, vystoupí: MOSTY, SAMUEL BUM, CHARCHOR, ГОСТІ (přátelé z Ukrajiny).

Ždár n.S.

17.1. v 17 h., X. Tříkrálový koncert v Novém městě na Moravě - Kostel svaté Kunhuty, účinkují Nathanael a Musica Sarensis

V roce 2015 byl z výtěžku Tříkrálové sbírky podpořen

letní tábor pro děti z rodin s nízkými příjmy z Blanenska, nákup polohovacích lůžek a antidekubitních matrací v Denním a přechodném pobytu pro seniory v Brně, výměna vadného plynového zařízení pro kotelnu Domu léčby s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, nákup a úprava devítimístného auta pro letní tábor pro děti z rodin s nízkými příjmy z Blanenska, nákup polohovacích lůžek a antidekubitních matrací v Denním a přechodném pobytu pro seniory v Brně, výměna vadného plynového zařízení pro kotelnu Domu léčby s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, nákup a úprava devítimístného auta pro převoz vozíčkářů pro Denní stacionář Rosa v Bystřici nad Pernštejnem, odborné sociální poradenství Poradny Porta pro osoby v krizi na Tišnovsku. Oblastní charita Třebíč podpořila pomoc chudým, nemocným a lidem bez přístřeší na Ukrajině, na Znojemsku sbírka umožnila být oporou rodině, kterou postihl požár. Na Hodonínsku oblastní charita pomohla chlapci s těžkou vadou sluchu, kterému poskytla příspěvek na nákup zdravotní pomůcky. Tříkrálová sbírka rovněž podpořila dobrovolné aktivity farních společenství na Břeclavsku pro maminky s dětmi a seniory.

Záměry pro rok 2016:

Blansko – Podpora prorodinných aktivit v Blansku a Boskovicích, Podpora komunitního centra v Doubravici

Břeclav – Domácí hospicová péče - Mobilní hospic sv. Martina

Brno - Centrum služeb pro lidi bez domova, Bratislavská (azylový dům, denní centrum, noclehárna)

Hodonín - Rozšíření kapacity Domova pro matky s dětmi v tísni

Jihlava – Centrum sociálních služeb Žižkova v Jihlavě, součástí bude např. Dům na půli cesty pro děti odcházející do běžného života z dětských domovů či jiných pobytových zařízení

Rajhrad – Pořízení vybavení pro Chráněné bydlení pro osoby s demencí, Rajhrad - Obnova interiérového vybavení na pokojích klientů hospice sv. Josefa

Tišnov – vybavení pro Chráněné bydlení a sociální rehabilitaci ve Skryjích pro s lidi s mentálním postižením.

Třebíč – Výstavba nových prostor Domov pro matky v tísni Třebíč a Ranou péči pro rodiny s velmi malými dětmi s postižením Třebíč

Znojmo – Rodinný sociální asistent – školní obědy pro děti z chudých rodin na Znojemsku

Žďár - Nákup dvou osobních automobilů pro Charitní ošetřovatelskou službu na Žďársku a Velkomeziříčsku

Více záměrů

Kontakt: Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková smluvčí DCHB, tel 604 337 905, e-mail: diana.kosinova@charita.cz