Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Na jižní Moravě začíná Tříkrálová sbírka požehnáním koledníků na Petrově

Na jižní Moravě začíná Tříkrálová sbírka požehnáním koledníků na Petrově

Možná také u vás zazvoní Tři králové se svou koledou a požehnáním, které osobně obdrželi od otce biskupa. Do Nového roku vám popřejí vše dobré. Vy jim na oplátku můžete vložit do zapečetěné kasičky s logem Charity Česká republika svůj příspěvek. Svým darem tak pomůžete dětem s maminkami v azylových domech, lidem bez domova, těžce nemocným, seniorům anebo lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. V minulém roce jste takto pomohli více než padesáti tisícům potřebných v Jihomoravském kraji a v části Kraje Vysočina.

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi tradičně začíná 2. ledna ve 14.30 požehnáním koledníků, které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle v brněnské katedrále na Petrově.

Tříkráloví koledníci v tradičních kostýmech tří králů pak vyrazí do ulic měst a vesnic celé brněnské diecéze, kde se s nimi můžete potkávat až do 14. ledna. Zapojit se do sbírky bude možné i ve stáncích, které budou rozmístěny na nejfrekventovanějších místech v centrech měst brněnské diecéze. Také bude možnost přispět do sbírky formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo zaslat svůj dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Výtěžek sbírky bude využit na charitní projekty v brněnské diecézi. „Děkujeme všem, kterým osud druhých není lhostejný a chtějí jim ulehčit v jejich utrpení. Jen díky vám Charita může pomáhat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ říká Oldřich Haičman ředitel Diecézní charity Brno.

Využití příspěvků sbírky schvaluje a pečlivě kontroluje za tímto účelem založená komise pro Tříkrálovou sbírku. Z připravovaných projektů na rok 2018 jmenujme např. nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi a do Noclehárny pro muže v Blansku, rekonstrukci budovy pro služby Celsuz lidem dlouhodobě nezaměstnaným nebo lidem s duševním onemocněním v Brně, Dobrovolnické centrum Oblastní charity Břeclav, výstavbu Noclehárny a Denního centra pro lidi bez domova v Hodoníně, rekonstrukci budovy pro služby lidem se sociálním znevýhodněním v Jihlavě, vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa v Rajhradě, nákup osobního auta pro pečovatelskou a ošetřovatelskou službu na Tišnovsku, rozšíření zázemí pro domácí hospicovou nebo pečovatelskou službu na Třebíčsku, terénní sociální práci a úhradu školních obědů pro děti z chudých rodin na Znojemsku, zabezpečení svozové služby pro uživatele se zdravotním postižením do denních stacionářů ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem.

Další plány na využití najdete v přehledu záměrů oblastních charit nebo na webu Tříkrálové sbírky pod odkazem Diecéze brněnská na http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/

pozvánka průvod A4_sm jpgPrůvod Tří králů

V Brně je jednou z doprovodných akcí Tříkrálové sbírky tradiční průvod tří králů na velbloudech a koních, který vyráží ve čtvrtek 4. ledna v 16 hod. z Petrova, přes Zelný trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody k živým jesličkám. Průvod oživí zpěvem studenti ze Scholy BiGy a u jesliček zazpívá Musica Felix.  

Tříkrálový koncert

Jako poděkování koledníkům za jejich ochotu pro ně každoročně pořádá Charita ČR Tříkrálový koncert, který přenáší v přímém přenosu Česká televize, a to v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin z Městského divadla Brno. Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí na něm Hana Zagorová & Boom Band, Mirka Miškechová, Kryštof, Jelen a Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno.

Celá tisková zpráva

Více na: www.trikralovasbirka.cz

Facebook Tříkrálové sbírky

Děkujeme Vám za Vaši podporu!

Kontakt:

Ivana Němcová Reutin, vedoucí Oddělení kontaktů s veřejností (PR), tel. 545 426 633, 4onxRWd_8-BFRYUSXkAyO1.7~bGkO1p

Petr Kubíček, koordinátor Tříkrálové sbírky Diecézní charity Brno, tel. 731 134 910, _.GBO9k84-ruQOQ8~gBhT65j4mnhTj4UH