Stojí nás to hodně úsilí, ale stojí to za to!

Stojí nás to hodně úsilí, ale stojí to za to!

Pavla Rybová je tříkrálovou sbírkovou asistentkou Diecézní charity Brno v obci Střelice u Brna, která má 2728 obyvatel. Každoročně zde vykoledují více než 100 tisíc korun. Za všechny roky konání sbírky tak již od dárců získali neuvěřitelných 1 064 490,- Kč. Díky tomu byly podpořeny mnohé charitní služby v Brně nebo hospic pro nevyléčitelně nemocné v Rajhradě.

Jak dlouho již koordinujete Tříkrálovou sbírku a jak jste se k tomu dostala?

Pracuji jako účetní v charitním Domově pokojného staří Kamenná v Brně. V roce 2004 za mnou přišel tehdejší ředitel brněnské Charity, že ve Střelicích ještě není pořádána Tříkrálová sbírka, jestli se nechci zapojit. Šla jsem se poradit s kamarádkou a ta mi dodala odvahy a podpořila mě. Za těch 11 let se nám podařilo postupně vytvořit organizační tým ochotných a sehraných dobrovolníků, částečně také z mých rodinných příslušníků.

Jaké bylo letošní koledování?

V letošním roce se koledování účastnilo 22 vedoucích skupinek a 95 koledníků. Koledujeme jeden den, kdy se vesnicí, podle rozdělených ulic, naráz rozejdou všechny skupiny. Zázemí nám poskytuje vstřícný obecní úřad, kde koledníky vybavíme vším potřebným a vysíláme je do terénu. Letos přišel rekordní počet, a tak měly některé skupinky více než tři krále. Před začátkem koledování všem požehnal místní farář P. Mikula. Část týmu zůstává v zázemí a připravuje pohoštění pro ty, kteří se už vrací. Bylo radostí vidět rozjásané koledníky, jak přicházejí s pokladničkami a ptají se, jestli bude za rok zase sbírka. Těšili se samozřejmě také na sladkosti, které při koledě dostanou.

Po ukončení sbírky tým spolu s místostarostou počítal vybranou hotovost a částku jsme hned vyhlásili obecním rozhlasem.

Jak sbírku a koledování prožívají místní obyvatelé?

Většina obyvatel se na sbírku těší a někteří se dokonce omlouvají, že nebudou doma, a posílají peníze po sousedech, abychom si nemysleli, že nám nechtějí otevřít. Někteří zase koledníky vítají z důvodu, že uvidí za krále své děti nebo vnoučata. Je to po tolika letech v obci zaběhlá a očekávaná akce, která sice stojí hodně času a úsilí, ale stojí za to J.

Děkujeme za rozhovor i Vaše úsilí!

 

(Diana Tuyet-Lan Kosinová)