Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Tři králové navštíví v Brně biskupa, rektora MU, primátora, hejtmana nebo ombudsmanku

Tři králové navštíví v Brně biskupa, rektora MU, primátora, hejtmana nebo ombudsmanku

Včera proběhlo zahájení Tříkrálové sbírky na jižní Moravě v katedrále na Petrově. Pro požehnání si přijelo více než 300 koledníků, které jim během mše udělil pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. V loňském roce dárci do sbírky věnovali 22 mil. Kč. Sbírka nabídne kromě koledy „dům od domu“ v následujících dnech například průvod s velbloudy nebo navštívení představitelů různých institucí.

Výběr doprovodných akcí:

  • 4. 1.  2017, 10.00 hod.  – koledování TS ČT Brno, 13.00 hod. rektorát Masarykovy univerzity
  • 5. 1. 2017, 8.00 hod. – koledování Biskupství brněnské, 11.00 hod. Ú JmK, 14.00 hod. Veřejný ochránce práv
  • 5. 1. 2017, 16.00 hod. – Tříkrálový průvod na koních a s velbloudy od Petrova k živému Betlému u kostela sv. Tomáše. Zpěv: Musica Felix a studenti ze Schola BiGy Brno.
  • 6. 1. 2017, čas bude upřesněn – koledování MMB

Více na http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/trikralove-clanky/doprovodne-akce-trikralove-sbirky-na-jizni-morave-a-na-vychode-vysociny/

  • 8. ledna 2017 v 18.00 hod. živě z Městského divadla Brno na ČT 1, Tříkrálový koncert: Věra Martinová, Václav Neckář & Bacily, Lenny Filipová, Spirituál kvintet, SLZA a Boni Pueri. Moderují: Martina Kociánová a Jan Čenský. 

Příklady záměrů na využití Tříkrálové sbírky 2017 v brněnské diecézi:

Oblastní charita Blansko - Letní tábory pro všestranný rozvoje dětí a mládeže. Určeno pro děti z Azylových domů a ze sociálně slabých rodin.

Diecézní charita Brno - Služby Brno - Založení a rozvoj nové terénní Asistence sv. Františka pro pro přímou pomoc lidem na ulici; Rekonstrukce vyhořelého Domova sv. Anežky pro seniory na Žižkově ulici v Brně; Založení domácí hospicové péče

Oblastní charita Břeclav -  Založení a rozvoj nové terénní služby - Mobilního hospice sv. Martina

Oblastní charita Hodonín - Denní centrum a Noclehárna pro lidi bez domova - projektové a stavební práce nového zázemí pro lidi bez domova; Podpora rodin s dětmi, které se ocitnou v nouzi

Oblastní charita Jihlava - Centrum sociálních služeb Žižkova v Jihlavě - nové zázemí pro matky s dětmi v tísni a nízkoprahový klub pro děti a mládež

Oblastní charita Rajhrad - Mobilní hospic sv. Jana. který pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem v jejich domácím prostředí a poskytuje podporu také jejich rodinám       

Oblastní charita Tišnov - Auto pro terénní služby OCH Tišnov - pro přesuny pečovatelek a zdravotních sester v terénu; Pomoc rodině, která vyhořela

Oblastní charita Třebíč - Výstavba nových prostor Domov pro matky v tísni Třebíč a Ranou péči Třebíč pro rodiny s velmi malými dětmi s postižením

Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent – pomoc sociálně vyloučeným rodinám na Znojemsku a jejím dětem se specifickými poruchami učení a mentálním postižením

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Záchranná síť pro lidi v nouzi na Žďársku - pomoc lidem v krizové situaci

Sbírka trvá od 1. do 15. ledna. V kolednické skupince nebo v jejím doprovodu musí být člověk starší 15 let. Lze si ověřit jeho totožnost a srovnat údaje na jeho občanském průkazu s údaji na kolednické průkazce, která jej zplnomocňuje k nakládání se zapečetěnou pokladničkou. Číslo pokladničky se musí shodovat s číslem průkazky. Přispět lze také dárcovskou sms ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 (Cena sms je 30 Kč, z toho Charita obdrží 28,50 Kč. DMS provozuje Fórum dárců). 

Děkujeme Vám!