Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Tříkrálová sbírka na jižní Moravě a na východě Vysočiny je tu

Tříkrálová sbírka na jižní Moravě a na východě Vysočiny je tu

(BRNO) Ihned prvním lednovým dnem v roce 2017 vypukne již po sedmnácté tradiční Tříkrálová sbírka. Diecézní charita Brno do ní zapojí asi 14.000 dobrovolníků, na celém území ČR jich tak bude koledovat přes 60.000. Dne 2. ledna v 15.00 hod. symbolicky zahájí tuto největší dobročinnou kampaň biskup Mons. Vojtěch Cikrle slavnostním požehnáním na Petrově. Loni dárci v ní na území jižní Moravy a části Kraje Vysočina darovali 22 mil. Kč. Kromě tradičního koledování „dům od domu“ nabídne sbírka kupříkladu průvod s velbloudy v Brně.

V rocepodpis_TKS2017 2016 bylo podpořeno: právní pomoc obětem trestných činů na Blanensku, charitní šatníky pro sociálně slabé na Břeclavsku, instalace požárních hlásičů do Chráněného bydlení sv. Anežky v Brně pro seniory a lidi s chronickým zdravotním postižením, nákup pozemku pro stavbu Noclehárny a Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova v Hodoníně, projekt Maringotka klubu Vata pro děti a mládež v Židlochovicích, dofinancování projektu na zkvalitnění ošetřovatelské služby na Tišnovsku, nákup osobního auta pro pečovatelskou službu na Třebíčsku, náklady na přípravu a distribuci polévky pro lidi bez domova ve Znojmě, nákup osobního auta pro Osobní asistenci lidem se zdravotním postižením na Žďársku. V Jihlavě dokončují projekt nového Centra sociálních služeb.

„Tříkrálová sbírka je především o setkáních lidí dobré vůle. Je spojením tradice a dobročinnosti. Doufáme, že jí mnozí opět otevřou nejen dveře, ale i svá srdce,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Záměry využití v roce 2017 naleznete: http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/zamery-pro-sbirku-2017/

Výběr doprovodných akcí:

  1. 1. 2017, 15.00 hod. – požehnání tříkrálovým koledníkům v katedrále na Petrově
  2. 1. 2017, 10.00 hod. – koledování TS ČT Brno, 13.00 hod. rektorát Masarykovy univerzity
  3. 1. 2017, 8.00 hod. – koledování Biskupství brněnské, 11.00 hod. Ú JmK, 14.00 hod. Veřejný ochránce práv
  4. 1. 2017, 16.00 hod. – Tříkrálový průvod na koních a s velbloudy od Petrova k živému Betlému u kostela sv. Tomáše. Zpěv: Musica Felix a studenti ze Schola BiGy Brno.

Charita Blansko, 8. 1. 2017, 18.00 hod. – divadelní představení Dívčí válka, Sokolovna Boskovice

Charita Břeclav, 6. 1. 2017, 15.30 hod. – Tříkrálový průvod s velbloudy, od Pěší zóny ke KD Delta Břeclav

Charita Hodonín, 4. 1. 2017, 14.00 hod. – Tříkrálový průvod s velbloudy, Národní třída Hodonín

Charita Jihlava,  6. 1. 2017, 16.30 hod. – Tříkrálový koncert ZUŠ Jihlava, kostel, sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Charita Tišnov, 8. 1. 2017, 15.00 hod. – oratorium MESIÁŠ, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lomnici

Charita Třebíč, 5. 1. 2017, 14.00 hod. – Tříkrálové odpoledne s živým Betlémem, Karlovo nám. v Třebíči

Charita Znojmo, 20. 1. 2017, 19.00 hod. – Tříkrálový koncert, kostel sv. Jana Křtitele na Masarykově nám. ve Znojmě

Charita Žďár n. S., 15. 1. 2017, 17.00 hod. – Tříkrálový koncert, kostel sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě

 8. ledna 2017 v 18.00 hod. živě z Městského divadla Brno na ČT 1, Tříkrálový koncert: Věra Martinová, Václav Neckář & Bacily, LENNY, Spirituál kvintet, SLZA a Boni Pueri. Moderují: Martina Kociánová a Jan Čenský.

V kolednické skupince nebo v jejím doprovodu musí být člověk starší 15 let. Lze si ověřit jeho totožnost a srovnat údaje na jeho občanském průkazu s údaji na kolednické průkazce, která jej zplnomocňuje k nakládání se zapečetěnou pokladničkou. Číslo pokladničky se musí shodovat s číslem průkazky. Přispět lze také dárcovskou sms ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 (Cena sms je 30 Kč, z toho Charita obdrží 28,50 Kč. DMS provozuje Fórum dárců).  

Kontakt: Diana Tuyet-Lan Kosinová, tel: 604 337 905, diana.kosinova@charita.cz

Tisková zpráva ke stažení