Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v nouzi v ČR. Uprchlíkům pomáhají dárci jinak

Výtěžek Tříkrálové sbírky je primárně určen na pomoc lidem v nouzi v regionu, kde se sbírka koná. Tam, kde lidem pomáhají charitní sociální a zdravotní služby. V zahraničí pomáhá v rámci dlouhodobých rozvojových misí Charity ČR (např. rozvoj domácí péče v Moldavsku). Na pomoc uprchlíkům bylo zřízeno samostatné konto Diecézní charity Brno v rámci celorepublikově osvědčené veřejné sbírky.

Ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman k tomu dodává: "Výtěžek Tříkrálové sbírky na území Diecézní charity Brno tedy nebude slučován s pomocí uprchlíkům, ale přednostně bude nadále sloužit na rozvoj charitního díla na pomoc lidem v nouzi v našem regionu".

Záměry pro Tříkrálovou sbírku 2016

Veřejná sbírka na pomoc uprchlíkům

Pořádá ji Diecézní charita Brno a úřad Jihomoravského kraje ji povolil pro celé území ČR. Veřejná sbírka je přístupná pro dárce, kteří chtějí tuto oblast činnosti Charity podpořit.

Číslo účtu veřejné sbírky u Sberbank CZ, a.s: 4211020050/6800

Aktuální stav finanční sbírky na pomoc uprchlíkům (od začátku září 2015 do 5. 1. 2016): 2 106 133,95 Kč. Dary jsou využívány například na zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny, oděvy nebo transfer humanitární pomoci na místo určení.

Diecézní charita Brno v této souvislosti pořádá také řadu materiálních sbírek, které dopravuje dle požadavků evropských Charit přímo na místa čelící současné uprchlické vlně do Slovinska, Chrovatska, Srbska.

V rámci pomoci uprchlíkům se do činnosti Diecézní charity Brno zapojila řada dobrovolníků, kteří se účastní třídění materiální pomoci nebo výjezdů do zahraničí.

Další články o pomoci uprchlíkům

Děkujeme za Vaši podporu!