Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Známe konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v brněnské diecézi.

Známe konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v brněnské diecézi.

Diecézní charita Brno děkuje za rekordní výtěžek letošní Tříkrálové sbírky 26.170.085 Kč! Do 18. ročníku této sbírky na pomoc potřebným se v brněnské diecézi zapojilo přes 15 000 dobrovolníků. Koledníci v tradičním přestrojení za Tři krále vybírali peníze od 2. do 14. ledna do 4911 úředně zapečetěných pokladniček. Diecézní charita Brno děkuje všem, kteří podpořili tuto akci a tím pomohli pomáhat brněnské Charitě starat se o více než padesát tisíc potřebných v Jihomoravském kraji a v části Kraje Vysočina.

„Mám velkou radost z toho, že každoročně narůstá počet lidí, kteří jsou ochotni pomáhat. Důkazem toho je štědrost dárců, kteří letos přispěli do charitní Tříkrálové sbírky brněnské diecéze o 2 437 318,-  korun více než v loňském roce. Je pro nás radostí, že nám lidé více důvěřují, ale současně to vnímáme jako velký závazek účelně dary využít. Díky sbírce může Charita ještě více pomáhat matkám s dětmi v tísni, lidem s postižením, těžce nemocným, seniorům, lidem bez domova a všem ostatním, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nedokážou si sami pomoci", řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. „Chtěl bych poděkovat zvláště těm, kteří do této sbírkové akce podle svých možností přispěli nebo se zapojili, tedy všem dárcům, koledníkům, organizátorům, koordinátorům, farnostem, službám, které se zapojili a v neposlední řadě i médiím, díky jejíchž podpoře se o koledě dozvědělo víc lidí.“

Tříkrálová sbírka patří mezi nejdůležitější akce Diecézní charity Brno. Poslání této sbírky má tři úrovně:

Koledníci přinášejí do všech navštívených domácností požehnání, které přijali od otce biskupa během slavnostního zahájení Tříkrálové sbírky v brněnské katedrále na Petrově.

Rozměrem Tříkrálové sbírky je rovněž formování veřejnosti k solidaritě s potřebnými a podpora charitativního cítění, zejména u dětí a mládeže, milosrdenství je jednou ze základních křesťanských hodnot, které česká společnost podporuje.

Lidé koledníkům přispívají do úředně zapečetěných kasiček. Tato sbírka finančních prostředků se použije na realizaci charitních projektů a služeb, které pomáhají lidem v nouzi. Letošní záměry na využití této sbírky najdete na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018.

Díky Tříkrálové sbírce má Charita České republiky nejvyšší počet zapojených dobrovolníků v celé České republice. Celkový počet je přes 60 000, v Brněnské diecézi je jich přes 15 000. Každým rokem tento počet narůstá, přičemž nejvyšším počtem koledníků se mohou chlubit menší města a venkovské obce, kde mají tradice už historicky silnější kořeny. Koledníky jsou nejčastěji děti a mladší žáci, vždy v doprovodu staršího člena skupinky, který musí být držitelem občanského průkazu. Tyto skupinky navštěvují domácnosti, anebo ve větších městech koledují v ulicích a na náměstích. Lidem jako upomínku na koledu rozdávají požehnanou křídu, tříkrálové cukříky anebo kalendáře. Sami pak od Charity dostávají jako poděkovaní drobnou pozornost. Letos to byla peněženka s Tříkrálovým motivem, sladkost, vstupenky do kina. Také si mohou si vybrat volný vstup do zábavního nebo vědeckého parku anebo do bazénu, které Charitě věnovali sponzoři. Navíc pro koledníky v rámci poděkování Charita každoročně pořádá v Brně Tříkrálový koncert, který přenáší živě Česká televize.

Velké díky patří i pracovníkům magistrátů, městských a obecních úřadů, kteří zapečeťují a pak dohlížejí na řádné rozpečetění kasiček a sami přitom pomáhají nad rámec svých povinností a počítají vybrané peníze společně s pracovníky.

Tyto finanční prostředky se rozdělují podle předem stanovených pravidel, přičemž 65 % peněz využije Charita přímo v místě, kde se peníze vysbíraly, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty v kraji, 5 % na celostátní projekty, desetina výnosu směřuje na humanitární pomoc v zahraničí a zbylých 5 % pokryje náklady na zorganizování samotné sbírky.

V brněnské diecézi použijeme výtěžek Tříkrálové sbírky například na podporu domácí hospicové péče, pak na rekonstrukci budovy Chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením v Žabovřeskách, v Jihlavě zrekonstruujeme Centrum pro nezaměstnané a v Brně na Bratislavské ulici plánujeme rekonstrukci budovy, kde se rozšíří služby Centra pro lidi sociálně znevýhodněné.

S dalšími projekty, které budou financovány z Tříkrálové sbírky se můžete seznámit na webových stránkách Charity: http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/

Přestože Tříkrálová sbírka již skončila, na uvedené projekty je možné přispívat celoročně, a to na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, variabilní symbol 777, nebo dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777. V takovém případě přijde Charitě Česká republika 89 korun, 1 koruna zůstává provozovateli služby. Stejně je tomu i u variant DMS KOLEDA 30 a DMS KOLEDA 60.

Více je možné se dozvědět na: www.trikralovasbirka.cz

Kontakt:

Ivana Němcová Reutin, vedoucí Oddělení kontaktů s veřejností (PR), tel.: 545 426 633, ivana.nemcova@brno.charita.cz

Petr Kubíček, koordinátor Tříkrálové sbírky Diecézní charity Brno, tel.: 731 134 910, petr.kubicek@brno.charita.cz