Známe výsledky druhého kola losování o ceny pro koledníky

Známe výsledky druhého kola losování o ceny pro koledníky

První kolo proběhlo při zahájení Tříkrálové sbírky na Petrově. Pro koledníky, kteří se nemohli účastnit zahájení, bylo určeno druhé kolo. Pět mobilních telefonů, které do soutěže věnoval T-mobile, tak od 11. února zná své majitele. Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za zaslané lístky! Odpovědi byli velmi zajímavé!

Losování proběhlo v Brně za účasti ředitelů oblastních charit. Ceny vyhráli tito koledníci: Jirka ze Střelic, Katka z Čechtína, Sofie z Vrbic, Lidka z Deblína a Kristina z Pavlova. Výherce budou kontaktovat koordinátoři Tříkrálové sbírky z oblastních charit, které mají tyto obce v péči.

Poznámka: jména záměrně neuvádíme celá, s ohledem na ochranu výherců.

Losovacích lístků se sešlo několik stovek a podmínkou slosování bylo, aby na lístku byla jakkoli doplněna věta: Přál(a) bych si, aby Tříkrálová sbírka...

Zde vybíráme nejzajímavější doplnění:

... pokračovala, protože je to velmi dobrý skutek.

... pomohla Ježíškovi s dárkama.

... pomohla dětem bez lásky rodičů.

... vybrala strašně moc peněz pro chudé.

... pomohla všem chudým dětem na celém světě.

... použila peníze na plyšáky pro děti.

... zůstala tradicí.

... rozdávala radost ...

... měla své koledníky a lidi, kteří stále budou chtít pomáhat dobré věci

... byla veselá akce!

... byla častěji.

... udělala radost i Pánu Bohu.

... pořád takhle fungovala, aby jí neubývali koledníci a štědří dárci.

... proběhla i příští rok ve velmi dobrém duchu.

... přivedla lidi k zamyšlení nad svým životem, vírou...

... pomáhala nezaměstnaným.

... postavili v Africe kostel a poslali tam faráře.

... měla větší propagaci, protože lidé neví na co přispívaji

... pomáhala zvířátkům v útulcích, dětem v dětských domovech a lidem v nouzi.

... aby vybrala 300.000 peněz.

... aby Charita pomohla všem.

... pokračovala i v roce 2015.

... pomohla na Filipínách.

... aby nás koledníků bylo víc!

... rozveselila smutné.

... pomohla drogově závislým

... většina lidí se usmívala, to bylo fajn!

... byla pro opravdu vážnou pomoc ale i pro menší ale aby se ty peníze dostali tam kde je potřebují.

... byla, když svítí sluníčko.

přání žďárských koledníků

Výhercům graulujeme a všem ostatním děkujeme za zaslané lístky a zajímavé názory. Všem koledníkům bez rozdílu pak vyjadřujeme velkou poklonu za odvahu a pokoru, s kterou se vydávají k dárcům. Děkujeme Vám, vy jste Tříkrálová sbírka!

Děkujeme dárcům za nejštědřejší sbírku v historii!

Děkujeme T-mobile za podporu soutěže!

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2014.