Pro koledníky

DSCF9764

Buď King, staň se koledníkem!

Bez zapojení dobrovolníků a koledníků by se sbírka vůbec nemohla uskutečnit. Přidejte se k nám a pomozte nám svou koledou pomáhat! 

Vaší náplní bude do obdržené zapečetěné pokladničky od sbírkových asistentů a koordinátorů v místě vašeho bydliště v kostýmech králů vybírat dary, zpívat koledy, informovat o sbírce, dárcům rozdávat pozornosti a označit jejich příbytky K+M+B+letopočet. Skupinka koledníků je tvořena nejméně ze tří členů. Pro koledníky posléze za odměnu pořádají příslušné Charity různé akce (kino, sportovní vyžití apod.)

Pokud máte zájem pomáhat, kontaktujte příslušné koordinátory dle regionů:

Koordinátor Tříkrálové sbírky v DCHB - Veronika Slavíková