Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Azylový dům Blansko


  • Tel.: 516 411 400
 
Sladkovského 2b, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Lenka Šebelová - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
  • užití pračky
  • užití telefonu
  • používání vlastní TV
  • využití lednice na pokoji
  • vypotřebování většího množství vody

Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci. Motivovat je k využití svých schopností, podporovat jejich vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, zvýšit možnosti žít soběstačně smysluplný život v přirozeném společenství.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lenka Šebelová - vedoucí služby