Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Celsuz - Sociální rehabilitace


  • Tel.: 538 700 961, 538 700 957
 
třída Kpt. Jaroše 9, Brno, 602 00 Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Ve službě Celsuz – sociální rehabilitace pomáháme našim klientům žít způsobem života, který je ve společnosti považován za běžný, žít svobodně v jejich přirozeném prostředí a v kontaktu s ostatními lidmi.

Cílové skupiny - upřesnění:

  • Službu poskytujeme osobám s duševním onemocněním, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Službu poskytujeme pouze osobám ve stabilizovaném psychickém stavu.
  • Službu poskytujeme osobám v krizi. Za osoby v krizi považujeme dlouhodobě nezaměstnané osoby (12 a více měsíců), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz Bc. Libor Třeška, DiS. - sociální pracovník, koordinátor aktivit pro dlouhodobě nezaměstnané Mgr. Jan Kozák, DiS. - koordinátor aktivit pro osoby s duševním onemocněním