Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou


  • Tel.: 777 755 658
 
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí služby: David Filip, DiS. - vedoucí Centra prevence, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE


Poslání

Centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti,

dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání

legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty podporuje

v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, komunikačních dovednostech, toleranci a přijetí odpovědnosti

za své chování.

 

Pro koho tu jsme?

Pro třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

 

Co je cílem naší služby?IMG_9024

-        Podpora pozitivního třídního klimatu

-        Zvyšování sociálních schopností, znalostí a dovedností žáků či

studentů ve vztahu ke zdravému způsobu života

-        Ovlivnění postojů žáků a studentů tak, aby došlo k minimalizaci

násilného a nesociálního chování, závislostem, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, užívání

legálních či nelegálních drog, sexuální promiskuita apod.)

-        Snížení rizikového chování ve společnosti

-       Efektivnější zvládání obtížných životních situací

 

Co vám nabízíme?

-        Realizaci programů všeobecné primární prevence rizikového chování

-        Pořádání adaptačních kurzů

-        Poradenskou činnost pro děti a mládež

-        Konzultace na školách

 

Jaká je cena služby?

Aktuální cena programu je na webových stránkách prevence www.prevence-ochzr.cz

 

Kde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou.

 

Jaké jsou zásady naší služby?

- Návaznost a systematické plánování

- Důraz na interakci a aktivní zapojení

- Využívání modelu: znalosti – postoje – chování (KAB model)

- Mlčenlivost

- Zásada rovnosti, dostupnosti a respektu

- Aktuálnost a flexibilitaIMG_8233

- Individuální a celostní přístup

- Sdělování pravdivých informací

 

Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí-úterý         07.00-15.30

Středa                     07.00-17.00 

Čtvrtek                     07.00-15.30

Pátek                       07.00-14.00

Přímá práce - realizace programů

Pondělí-čtvrtek      08.00-14.00

Po předchozí domluvě lze i v jinou dobu.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

David Filip, DiS. - vedoucí Centra prevence, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež Bc. Eliška Junová - lektorka primární prevence