Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 566 626 041, 777 755 435
 
Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí služby: Barbora Hadrous - všeobecná sestra - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NESTŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOUDSCF9608

Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 626 041, 566 690 231, mob.: 777 755 435

e-mail: YaBCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

mob.: 777 755 435 


POBOČKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Vratislavovo nám. 12 (Poliklinika), Nové Město na Moravě, mob: 731 130 772


POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Poříčí 11 (Dům zdraví), Velkém Meziříčí, mob: 608 068 162Poslání

Registrované zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytují

dbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační.

Pečujeme o pacienty v domácím prostředí na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými

příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu, abychom jim umožnili prožití důstojného života mezi svými blízkými.


Pro koho tu jsme?

Službu poskytujeme nemocným, kteří potřebují zajistit odbornou zdravotní péči ve svém přirozeném prostředí na

Žďársku, Novoměstsku a Velkomeziříčsku.


Co je cílem naší služby?

-           Cílem služby je umožnit pacientům prožití důstojného a kvalitního života

v domácím prostředí mezi svými blízkými.

-        Zabezpečit domácí zdravotní péči prostřednictvím zkušených zdravotních

sester, které se průběžně vzdělávají.

-        Zajistit následnou péče ihned po propuštění ze zdravotnického zařízení.

-        Stabilizovat a podpořit zlepšení fyzického a psychického stavu pacienta, případně umožnit

důstojné dožití.

-        Individuální přístup k pacientům vzhledem k jejich diagnóze, rodinným poměrům a sociálnímu prostředí.


Co vám nabízíme?

-        odběry biologického materiálu

-        aplikace injekcí, infuzí, přípravu a podání léků

-        sledování a kontroly diabetiků, zaučení aplikace inzulínu

-        převazy ran, péče o stomie, katetry, PEG

-        pohybovou terapii, rozcvičování po úrazech, operacích, mozkových příhodách

-        měření krevního tlaku, pulzu a tělesné teploty, sledování bolesti

-        komplexní ošetřovatelskou péči o ležící pacienty

-        prevenci a léčbu opruzenin a kožních defektů

-        péči o těžce nemocné a umírající pacienty

-        zaučení pacientů a jejich rodinných příslušníků v domácí péči, poradenství


Jaké jsou výhody domácí péče?

-        O pacienta pečujeme v soukromí a pohodlí domácího prostředí.

-        Zlepšuje psychický stav pacienta a umožňuje trvalou podporu rodiny.

-        Zapojuje rodinné příslušníky do péče o nemocného.

-        Podporuje soudržnost rodiny v době nemoci.


Jaká je cena služby?

Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění. 

 
Jaké jsou zásady naší služby?

-        Zachováváme důstojnost a respektujeme práva pacientů.

-        Garantujeme odborné, etické a diskrétní poskytování domácí péče dle zdravotních norem.

-         Dodržujeme mlčenlivost.

- Spolupracujeme s odbornými i praktickými lékaři a návaznými službami (pečovatelská služba, hospicová péče,

osobní asistence).


Kdy vám službu poskytneme?

Odbornou zdravotní pomoc v domácím prostředí pacientů poskytují zdravotní sestry nepřetržitě 7 dní v týdnu

včetně víkendů a svátků na základě ordinace ošetřujícího lékaře.

Konzultační hodiny (Středisko Žďár nad Sázavou)DSCF9120

Pondělí 

08.00-12.00 hod.

Středa

08.00-12.00 hod.

Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě sedm dní

v týdnu.

Služby pro veřejnost

V rámci ekonomické činnosti je též provozován pronájem kompenzačních pomůcek.


Kde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou vyjma Bystřice nad Pernštejnem a okolí


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Milada Čaháková - zdravotní sestra – zástupkyně vrchní sestry Barbora Hadrous - všeobecná sestra - vrchní sestra