Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 566 551 766, 777 155 374
 
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí služby: Petra Ježová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

doprava k lékaři, na úřady apod.

 


STŘEDISKO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Hornická 643, 593 01 Bystřice nad PernštejnemDSCF8766

e-mail: YaCCO0okakvmVYUSg_nBO1.7~bGkO1p

tel.: 566 551 766,  mob.: 777 155 374, 739 389 289

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou

mob.: 776 714 677, e-mail: YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

 

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe

a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Služba je poskytována člověku v nepříznivé sociální situaci, kterou rozumíme stav, kdy nejsou v rovnováze jeho

potřeby a vlastní schopnosti a kdy potřebuje pomoc od někoho jiného. Prostřednictvím Charitní pečovatelské

služby jsou řešeny situace, kdy si člověk sám není schopen zajistit péči o sebe, svoji domácnost a vyřídit si

běžné záležitosti.

 

 

Pro koho tu jsme?

- Senioři se sníženou soběstačností

- Osoby, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost

- Osoby po úrazech, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost

Službu poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích obou měst

do dojezdové vzdálenosti cca 15 km.

Služby neposkytujeme lidem s mentálním postižením středního a vyššího stupně, lidem s autismem a lidem

s duševním onemocněním v akutní fázi.

 

Co je cílem naší služby?

- Poskytování kvalitní sociální služby vycházející z individuálních potřeb uživatele

- Podpora dosavadního způsobu života a respektování osobních zvyklostí uživatele

- Pomoc uživateli při udržování komunikace s rodinou

 

Co vám nabízíme?

- Pomůžeme vám při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při chůzi v bytě.

- Nabízíme vám pomoc při běžné hygieně nebo koupeli, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.

- Pomůžeme vám při přípravě a podání jídla, zprostředkujeme a dovezeme oběd.

- Nakoupíme vám a obstaráme běžné pochůzky včetně léků, uklidíme v domácnosti.

- Vypereme a vyžehlíme prádlo.

- Doprovodíme vás k lékaři, na úřady apod.

- Fakultativní služba  - doprava k lékaři, na úřady apod.

 

Jaká je cena služby?DSCF8661

Cena služby je dána platným ceníkem.

 

Jaké jsou zásady naší služby?

- Vycházíme z křesťanských zásad a etických norem.

- Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.

- Jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem.

- Dodržujeme rovnoprávný přístup.

- Ke každému uživateli přistupujeme individuálně.

- Podporujeme soběstačnost a nezávislost.

- Dodržujeme mlčenlivost.

 

Kdy vám službu poskytneme?

STŘEDISKO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

 

Ambulantní služba

Terénní služba*

Pondělí-pátek

07.00-15.30 hod.

07.00-20.00 hod.

Sobota-neděle

-

07.00-20.00 hod.

 *Služba od 15.30 hod., dále pak o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě
a na základě individuálních potřeb uživatelů.

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

 

Terénní služba

Pondělí-neděle

07.00-20.00 hod.

Služba od 15.30, o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě
a na základě individuálních potřeb uživatelů.

Kde působíme?

Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem a okolní obce obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km.


Služby pro veřejnost

V rámci ekonomické činnosti je též provozován pronájem kompenzačních pomůcek.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Petra Ježová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice Božena Tomšovská - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Lenka Pospíchalová - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR Marie Šajdíková - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Jitka Šťastná - odpovědná pracovnice - půjčovna kompenzačních pomůcek