Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Charitní záchranná síť


  • Tel.: 730 163 134, 777 755 469
  • chzs499/499zdar.charita.cz
 
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Kincová Křížková - koordinátorka Charitní záchranné sítě

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE


Charitní záchranná síť

 

Kontakt

Koordinátorka Charitní záchranné sítě: Mgr. Jana Kincová Křížková

Pracovník Charitní záchranné sítě: Bc. Vojtěch Bořil

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou

mob.: 730 163 134, 777 755 469 , e-mail: chzs@zdar.charita.cz

Poslání

Posláním Charitní záchranné sítě Oblastní charity Ždár na Sázavou je poskytovat pomoc a podporu lidem 

nouzi na území, kde působí OCH ZR, prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby v nouzi na území OCH ZR, které vypadávají ze systému podpory a pomoci institucí

a dalších služeb, nebo je tato pomoc nedostatečná. Jedná se o osoby, které se na CHZS samy obrátí, jsou

doporučeny jinými institucemi nebo službami, případně jsou vyhledány pracovníky CHZS.

Cíle

Prostřednictvím CHZS účelně řešit okamžitou nouzi osobDSCF3707

Zprostředkovat pomoc dalších institucí a služeb

Zajistit dlouhodobou podporu pro ty, kteří jinde pomoc nezískají

Zásady

Respekt k člověku, jeho situaci a jeho rozhodnutí o řešení této situace

Mlčenlivost

Účelnost pomoci


Činnosti

  • Potravinová a materiální pomoc včetně úvěrové jízdenky
  • Informace
  • Zprostředkování dalších služeb a kontaktů na instituce včetně doprovodu
  • Finanční pomoc
  • Duchovní podpora


Jaká je cena služby?

Služby jsou poskytovány zdarma.DSCF9955

Kdy vám službu poskytneme?

VÝDEJ MATERIÁLNÍ POMOCI
Čtvrtek 14.00–15.30 hod.

KONTAKT PRO VEŘEJNOST
Pondělí - pátek 8.00–14.00 hod.
Nutný telefonický či emailový kontakt předem

Kde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Vojtěch Bořil - pracovník Charitní záchranné sítě Mgr. Jana Kincová Křížková - koordinátorka Charitní záchranné sítě