Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Chráněné bydlení sv. Anežky


  • Tel.: 545 230 178
  • chba363/363brno.charita.cz
 
Žižkova 3, Brno, 602 00 Vedoucí služby: Mgr. Ivana Petrášková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby: NE

Chráněné bydlení sv. Anežky


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ivana Petrášková - vedoucí zařízení Mgr. Lenka Niederhafnerová, DiS. - pracovník sociálních služeb