Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Domov sv. Markéty


  • Tel.: 549 122 962
  • dsm112/112brno.charita.cz
 
Staňkova 47, Brno, 612 00 Vedoucí služby: Mgr. Monika Žewucká - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Domov sv. Markéty


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Martin Hejna - technický pracovník Mgr. Monika Žewucká - vedoucí zařízení