Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Effeta denní stacionář


  • Tel.: 544 423 040
  • effeta866/866brno.charita.cz
 
Strnadova 14, Brno, 628 00 Vedoucí služby: Bc. Karel Weishäupel - vedoucí denního stacionáře Effeta

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

 Effeta denní stacionář 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Karel Weishäupel - vedoucí denního stacionáře Effeta Mgr. Helena Reichmanová - sociální pracovník Ing. Hana Dufková - zástupkyně vedoucího denního stacionáře Effeta