Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví


  • Tel.: 566 629 319, 777 756 410
 
Okružní 1, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí služby: Bc. Ivana Ptáčková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

doprava - 12 Kč/km


POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

mob.: 731 646 970

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍDSCN1563

Hornoměstská 366/41, 594 01 Velké Meziříčí

mob.: 777 756 410, 731 646 773

Terénní služba

mob.: 731 646 970, 731 646 773

 

 

OPZ_KV_barevne

 

Poslání

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro

dospělé lidi s duševním onemocněním.  Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci

uživatelů. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jejich přirozeného

prostředí.

 

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Služba je poskytovaná osobám ve věkovém

rozmezí 18 – 70 let. Služba nemůže být poskytnuta lidem v akutní fázi nemoci a lidem s demencí. Ambulantní

služba je poskytována v zařízeních ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí.

Terénní služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou.


Co je cílem naší služby?

- Podporovat uživatele při zvládnutí obstarání běžných záležitostí

- Podporovat uživatele v dosažení samostatnosti a soběstačnosti ve vykonávaných činnostech

- Podporovat u uživatele v dosažení schopnosti plánovat a aktivně využívat svůj volný čas

- Motivovat uživatele při objevení a rozvoji vlastních zájmů

- Podporovat uživatele při zvládnutí navázání kontaktů a komunikace s ostatními

- Posilovat pracovní návyky uživatele

- Posilovat uživatele ve schopnosti řešit problémy

- Naučit uživatele předcházet rizikům spojených s duševním onemocněním

 

Co vám nabízíme?

- Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování nutných pochůzek.

- Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření, obsluhu domácích

spotřebičů.

- Poskytujeme poradenství při řešení běžných záležitostí.

- Podporujeme uživatele formou rozhovorů.

- Rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti.

- Pracujeme s přijetím onemocnění a jeho rizik a spolupracujeme s osobami blízkými.

- Posilujeme pracovní dovednosti a smysluplné využití volného času.

- Podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne.

- Fakultativní služba – zajistíme doprovod nad rámec základních činností, doprava

 

Jaká je cena služby?

Poskytovaná služba je zdarma.

Hrazené jsou pouze fakultativní služby: doprava - 11 Kč/km,  

doprovod nad rámec základních činností - 235 Kč/hod. 

 

Jaké jsou zásady naší služby?DSCN1822

- Zachováváme důstojnost uživatelů.

- Dodržujeme práva uživatelů.

- Respektujeme rozhodnutí uživatele.

- Respektujeme právo uživatele na přiměřené riziko.

- Podporujeme seberealizaci uživatele.

- Podporujeme nezávislost uživatelů na službě.

- Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky Klubu v 9.

- Podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatele.

 

Kdy vám službu poskytneme?

Klub v 9 - zázemí ambulantní služby Žďár nad Sázavou, Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Pondělí

8.30-14.00 hod.
(14.00-15.30 individuální konzultace po domluvě)

Úterý

8.30-14.00 hod.
(14.00-15.30 individuální konzultace po domluvě)

Středa

pouze individuální konzultace

Čtvrtek

8.30-14.00 hod.
(14.00-15.30 individuální konzultace po domluvě)

Pátek

8.30 - 13.00  hodin


Klub v 9 - pobočka ambulantní služby Bystřice nad Pernštejnem,
Hornická 643,
593 01 Bystřice n. Pernštejnem

Pondělí

12.00 - 16.00 hodin

Středa

  9.00 - 13.00 hodin
 (12.30 - 13.00 individuální schůzky po předchozí domluvě)


Klub v 9 - pobočka ambulantní služby Velké Meziříčí, Hornoměstská ul. bez č. p., 594 01 Velké Meziříčí 

Úterý

 9.00 – 12.00 hodin


Klub v 9 – terénní služba poskytovaná v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou

Pondělí

8.00 - 16.00  hodin

Úterý

8.00 - 16.00  hodin

Středa

8.00 - 16.00  hodin

Čtvrtek

8.00 - 16.00  hodin

Pátek

8.00 - 13.00  hodin


Kde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Iva Pličžková - sociální pracovnice Petra Petrová - pracovnice v sociálních službách Bc. Vladimíra Horáková - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí Bc. Ivana Ptáčková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice