Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi


  • Tel.: 732 126 905
 
Radešínská Svratka 11, Radešínská Svratka, 592 33

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt Fakultativní služby: NE


POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem

mob.: 731 130 776, e-mail: 6hCBVd~fW5oI9dhaY.m%Cj87~5prRb~lW5pJ

POBOČKA RADOSTÍN NAD OSLAVOU

594 44  Radostín nad Oslavou 86

mob.: 730 193 505, 778 027 388, e-mail: 6hCBVd~fW5EkU~il4gm%Cj87~5prRb~lW5pJ

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Ostrůvek 2, 594 01  Velké Meziříčí

mob.: 777 183 388, e-mail: 6hCBVd~fW5Io2_9rVX~JUZh6JvprRb~lW5pJ

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou

mob.: 731 130 775, e-mail: 6hCBVd~fWUm%Cj87~5prRb~lW5pJ

 

PosláníPC141653

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity

Žďár nad Sázavou. Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování

rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí našich programů

působíme preventivně proti negativním jevům v rodině, podporujeme

mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost

rodiny.

 

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, prarodiče, těhotné ženy

a jejich partneři, širší rodina, rodiny v krizi.

 

Co je cílem naší služby?

- Podporujeme fungující rodiny a prorodinné služby v regionu Žďárska, Novoměstska, Velkomeziříčska

a Bystřicka.

- Podporujeme začlenění rodičů na mateřské či rodičovské dovolené do společnosti.

- Snažíme se o zlepšení komunikačních dovedností našich klientů.

- Posilujeme a podporujeme rodiny a jejich členy v prohloubení rodinných vztahů.

- Podporujeme vzájemné setkávání a výměnu zkušeností.

- Podporujeme rozvoj schopností a dovedností klientů.

- Přispíváme ke zvyšování rodičovských kompetencí. 

- Umožňujeme vlastní seberealizaci a napomáháme při zvyšování sebedůvěry.

 

Co vám nabízíme?

- Poradenství v prorodinné oblasti a zprostředkování dalších služeb (psycholog, speciální pedagog, pediatr,

právník aj.)

- Vzdělávání vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti

- Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které podporují mezigenerační vztahy

- Společenské, vzdělávací a víkendové akce pro rodiny s dětmi

- Doprovodný program – zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra

 

Jaká je cena služby?  DSCF9189

Dle aktuální nabídky aktivit:

- Besedy v rámci prorodinných aktivit 50 Kč

- Klub rodičů 40 Kč

- Tréninkové a tvůrčí aktivity 40 Kč + dle množství spotřebovaných

surovin

- Tréninkové a pohybové aktivity 50 Kč

- Dramaťáček 40 Kč

- Laktační poradenství 40 Kč

Kurzy, semináře a aktivity dlouhodobějšího rázu - cena dle finanční a hodinové náročnosti.

Cena je oznámena při propagaci (před přihlášením do aktivity).

 

Kde působíme?

Radešínská Svratka, Bystřice nad Pernštejnem, Radostín nad Oslavou, Velké Meziříčí, Ždár nad Sázavou

 

Jaké jsou zásady naší služby?

-        Zachováváme důstojnost klientů.

-        Dodržujeme práva klientů.

-        Podporujeme seberealizaci klienta, rozvoj jeho schopností a dovedností.

-        Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi klienty a pracovníky zařízení.

  

Kdy Vám službu poskytneme?

Provozní doba

 

Radešínská Svratka

Bystřice n. P.

Velké Meziříčí

Žďár n. Sáz.

Radostín n. Oslavou

pondělí

8.00 – 12.30

13.30 – 17.30

 

 

8.00 - 13.00

 

14.00 – 17.30

 

 

8.30 – 12.30

14.00 – 17.00

úterý

 

 

8.00 – 12.30

14.00 – 18.00

8.00 - 13.00

 

8.30 – 12.30

14.00 – 18.00

 

 

středa

 

 

8.00 – 12.30

14.00 – 18.00

8.00 – 13.00

 

8.30 – 12.30

15.00 – 18.00

8.30 – 12.30

14.00 – 17.00

čtvrtek

8.00 – 12.30

13.30 – 17.30

 

 

8.00 – 12.00

 

14.00 – 17.00

8.30 – 12.30

 

 

 

pátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba se přizpůsobuje aktuální nabídce prorodinných služeb,

zejména víkendovým akcím a programům.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Klára Tillerová - koordinátorka pobočky Bystřice nad Pernštejnem, instruktorka Lenka Vencálková - pracovnice pověřená vedením Bc. Martina Cočevová - koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka Petra Matyášová - koordinátorka pobočky Velké Meziříčí, instruktorka Dita Truksová - koordinátorka pobočky Radostín nad Oslavou, instruktorka