Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 777 755 436
 
Nádražní 44, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí služby: Mgr. Veronika Brychtová - vedoucí - sociální pracovnice

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE


Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dospívajícím ve

Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke zlepšení kvality

jejich života.

Přiblížení fungování Ponorky - nzdm s využitím symboliky názvu: Ponorka je útočiště pro děti a mladé lidi, kteří jsou ztraceni v moři problémů, potřebují pomoci najít vlastní kompas, aby se lépe vyznali ve svém životě. Ponorka se snaží o to, aby se díky ní nepotopili úplně na dno a mohli dýchat i pod hladinou všech průšvihů. Pomáhá jim k tomu, aby se konečně odrazili od břehu, a překonává s nimi všechna vlnobití, která v tomto
složitém období dospívání prožívají. Důležité je také zmínit to, že na palubě Ponorky má každý své místo a je důležitý. Zároveň je nutné dodržovat pravidla, aby se nám všem dobře proplouvalo. 

 

Pro koho tu jsme?DSC_0800

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku

6 až 26 let, kteří se pohybují ve Žďáře nad Sázavou a zažívají

nepříznivou sociální situaci nebo jsou jí ohroženi.

Nepříznivou sociální situaci řešíme v těchto oblastech:

- vzdělání/práce, potřeby/práva, chybějící zázemí, vztahy, volný čas, fyzické/duševní zdraví, zapojení do služeb

a komunity.


Služba nemůže být poskytnuta těm, kdo:

- nemluví a nerozumí česky,

- není schopen komunikovat s pracovníky z důvodu specifického způsobu komunikace (např. znaková řeč).

 

Co je cílem naší služby?

Zařízení NZDM Ponorka pomáhá uživatelům služeb:

-         rozeznat, pojmenovat a řešit situace, kdy nejsou dostatečně naplňovány jejich základní životní potřeby,

-         mít a zvládat vztahy s vrstevníky, dospělými, i vztahy partnerské,

-         připravovat se studiem na zaměstnání, umět si najít a udržet práci,

-         orientovat se ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je umět využít,

-         trávit smysluplně volný čas,

-         starat se o své fyzické i duševní zdraví,

-         motivovat k pozitivní změně.

 

Co vám nabízíme?

- Prostor, kde platí pravidla a kde mají děti a mladí lidé možnost se potkávat

- Rozhovory s pracovníky o životě, sdílení každodennosti

- Pomoc a podpora v situacích, ve kterých se dotyční nachází a hledání způsobů, jak vše zvládnout

- Informace, které mohou pomoci uvědomit si včas rizika svého jednání

- Aktivity pro smysluplné trávení volného času

 

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.SA

 

Kde působíme?

Žďár nad Sázavou

 

Jaké jsou zásady naší služby?

- Nízkoprahovost

- Respekt

- Anonymita

- Mlčenlivost

- Individuální přístup

 

Kdy vám službu poskytneme?

Z důvodu odlišných potřeb jsou uživatelé rozděleni do tří věkových skupin:

-        děti navštěvující 1. stupeň ZŠ

-        děti a mladí lidé od 2. stupně ZŠ do 26 let

-        mladí dospělí od 20 do 26 let

 

Provozní doba

 Provozní doba Ponorka

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Tereza Mikešová - sociální pracovnice - zástupkyně vedoucí Mgr. Veronika Brychtová - vedoucí - sociální pracovnice Mgr. Alžběta Šabartová - sociální pracovnice