Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


  • Tel.: 733 741 566
 

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE


Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším

posláním je pomoc a podpora rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě

nepříznivé situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

 

Pro koho tu jsme?DSCF9679

Pro rodiny s nezaopatřenými dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální

situaci nebo ohrožené rizikovým způsobem života, žijící v okrese Žďár

nad Sázavou.

 

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé

 

sociální situaci a neumějí tuto situaci sami řešit nebo rodiny ohrožené rizikovým způsobem života

 

žijící na okrese Žďár nad Sázavou.

 

Nepříznivou sociální situací rozumíme stav, kdy se rodina ocitne například v dluhové pasti, neumí

 

hospodařit s financemi, je ohroženy ztrátou bydlení, členové rodiny mají potíže najít si zaměstnání

 

nebo si ho udržet. Jsme tu pro rodiče, kteří potřebují pomoc s nastavením režimu rodiny jako celku,

 

podporujeme rodiče, kteří neumí zvládat každodenní situace, dále pak pomáháme rodinám žijícím

 

rizikovým způsobem života na okrese Žďár nad Sázavou.

 

 

Co je cílem naší služby?

- Podporovat uživatele při samostatném řešení obtížných životních situací

- Pomocí nácviku posilovat a zvyšovat rodičovské role a kompetence

- Obnovovat funkčnost a stabilitu rodiny jako celku za pomoci vlastních zdrojů

 

Co vám nabízíme?

- Podporu v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj

- Pomoc při výchově dětí, přípravě do školy

- Doprovod na úřady, ve školských zařízeních a jiných institucích

- Podporu při vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky

- Pomoc při vyřizování sociálních dávek, zprostředkování další pomoci aj.

- Fakultativní službu - dopravu

 

Jaká je cena služby?

Sociální služba je poskytována zdarma. 

Fakultativní služba v podobě dopravy je zpoplatněna částkou 9,70 Kč/km.

 

Jaké jsou zásady naší služby?

- Zachováváme důstojnost uživatele.

- Dodržujeme práva uživatele.

- Dodržujeme mlčenlivost a diskrétnost.

- Zaručujeme individuální přístup.

- Respektujeme rozhodnutí uživatelů.

- Službu poskytujeme v přirozeném prostředí.

- Službu poskytujeme na základě dobrovolné spolupráce s rodinou.

- Službu poskytujeme jednotlivým členům rodiny nebo rodině jako celku.

- Zprostředkováváme kontakt na další služby.

- Podporujeme nezávislost uživatelů na službě.

  

Kdy vám službu poskytneme?DSC_0335

Pondělí   10.00-17.00 hod.

Úterý        9.00-15.00 hod.

Středa      9.00-17.00 hod.

Čtvrtek     9.00-17.00 hod.

Pátek       9.00-14.00 hod.

Ve výjimečných případech lze dohodnout poskytnutí služby i mimo tuto dobu.

nutný telefonický kontakt předem.

 

Kde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou


Organizace:


Seznam lidí:

Pavla Polnická - pracovnice pověřená vedením Bc. Věra Vicherková - sociální pracovnice, koordinátorka projektu Bc. Linda Štouračová - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí