Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Včela – volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením


  • Tel.: 777 155 374
 
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Kincová Křížková - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE


Poslání

Posláním centra aktivizačních služeb pro seniory je poskytnout pomoc seniorům při smysluplném trávení

volného času, přinést do jejich života nové zájmy a společenské aktivity a předcházet tak sociálnímu vyloučení.

 

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří mají zájem o aktivní využití volného času.program Včela

Službu neposkytujeme:

-        lidem s mentálním postižením středního a vyššího stupně,

-        lidem s demencí středního a vyššího stupně,P1040215

-        lidem neslyšícím a nevidomým (službu poskytneme pouze v

případě, že mají svého asistenta),

-        lidem, kteří nehovoří česky, pokud nemají svého tlumočníka.

 

Co je cílem naší služby?

- Udržovat stávající schopnosti a dovednosti uživatele:

▪ v oblasti motorické tak, aby co nejdéle zvládali péči o sebe,

▪ v oblasti komunikace tak, aby zvládali vyřídit běžné záležitosti,

▪ v oblasti rozumových schopností tak, aby uměli reagovat na běžné situace.

- Podporovat vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti tak, aby si uvědomili svoji důležitost pro sebe i pro druhé.

- Podporovat sociální kontakty mezi uživateli a společenským prostředím tak, aby byli součástí společnosti

a místní komunity.

 

Co vám nabízíme?

- Navázání vztahů (setkávání seniorů, společné akce)

- Další vzdělávání (přednášky, besedy, programy na trénování paměti, poznávací zájezdy)

- Tvůrčí díly – výtvarné, keramická, malování na sklo, kulinářská

- Zlepšení či udržení fyzické kondice (posilovací a protahovací cvičení)

- Smysluplné využití volného času (hudební programy)

 

Jaká je cena naší služby?

Služba je poskytována zdarma.

 

Jaké jsou zásady naší služby?

DSCF8679

- Respektujeme jedinečnost každého člověka.

- Jednáme s uživatelem jako s partnerem.

- Zachováváme individuální přístup.

- Respektujeme rozhodnutí uživatele.

 

Kdy vám službu poskytneme?

 

Pondělí  

08.00-11.30 hod.

 

Úterý      

08.00-12.00 hod.

13.00-15.00 hod.

Čtvrtek   

08.00-12.00 hod.

13.00-15.00 hod.

Pátek     

08.00-11.30 hod.

 


Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí: