Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 731 626 116
  • wellmez.velmez425/425zdar.charita.cz
 
Hornoměstská 366/41, Velké Meziříčí, 594 01 Vedoucí služby: Veronika Melicharová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

 


PosláníDSC01166

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je

poskytovat pomoc a podporu dospívajícím, kteří se ocitli v nepříznivé

životní situaci, nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke zlepšení kvality

jejich života.

 

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez  jsou ve Velkém Meziříčí děti a mládež

ve věku 10ti až 20ti let,a ve Velké Bíteši děti a mládež ve věku od 8 až do 20ti let,  kteří zažívají nepříznivé

životní situace nebo jsou jimi ohroženi.

 

Nepříznivou životní situací rozumíme:

 

- problémy ve škole (špatný prospěch, šikana, záškoláctví),

- problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, časté stěhování),

- vztahové problémy (v partě, s partnerem, se sourozenci, s rodiči, s autoritami),

- experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, gambling),

- problémy se zákonem (přestupky, trestné činy),

- nezdravý životní styl (nezdravé hubnutí, sebepoškozování),

- pasivní trávení volného času (nuda, žádné koníčky a zájmy).

 

 

Co je cílem naší služby?

- Předávat dětem a mladistvým informace týkající se rizikových věcí, se kterými se v průběhu dospívání mohou

setkat (problematika kouření, alkoholu, či drog, záškoláctví, porušování zákona apod.)

- Zajišťovat prostředí, ve kterém bude pro děti a mládež možné a příjemné se svěřovat se svými problémy

a společně je řešit

- Podporovat děti a mládež v aktivitním řešení jejich problémů

- Podporovat děti a mládež v tom, aby dokončili vzdělání a podporovat je v dalším vzdělávání (pomáhat také

při vypracovávání domácích úkolů, doučování, pomoc s výběrem školy, rozhovory na téma školy)

- Dát dětem a mládeži místo pro to, aby mohly uspořádat aktivitu dle jejich výběru (vlastní koncert, diskotéka,

prezentace vlastních obrázků atd.) a dát jim místo, kde můžou trávit svůj volný čas

- Pomáhat překonat hranice stojící v navázání přátelství s ostatními dětmi a mládeží na klubu a začleňování

jednotlivců do skupiny dětí a mládeže, aby se jednotlivci necítili osamocení

 

Co vám nabízíme?

- Prostor, kde platí jasná pravidla a kde je respektována odlišnost či specifičnost každého jedince

- Vyslechnutí, komunikaci a případné hledání cesty ke zlepšení kvality života

- Pomoc a podporu v situacích, které se dotýkají života našich uživatelů

- Informace, které se týkají rizikového chování, školy a vztahů atd.

- Aktivity ke smysluplnému trávení volného času

 DSCN0087

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.


Kde působíme?

Velké Meziříčí a Velká Bíteš

 

Jaké jsou zásady naší služby?

-        Nízkoprahovost

-        Respekt

-        Anonymita

-        Mlčenlivost

-        Individuální přístup

 

Kdy vám službu poskytneme?

Velké Meziříčí

 provozní doba

Velká Bíteš

úterý a čtvrtek 13.00-16.00 hod.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Aneta Bazalová, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice Veronika Melicharová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice