Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Stanislava Daňhelová

pečovatelka
Tel: 736 529 303   
Oblastní charita Třebíč

Eva Daňková

pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Tel: 737 234 084   
Oblastní charita Hodonín

Ivana Dejmková

vrchní sestra
Tel: 543 213 266, 734 763 765    ivana.dejmkova485/485brno.charita.cz
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Lenka Del Favero

asistenka vedoucí ekonomického odboru
Tel: 545 426 616    lenka.delfavero377/377brno.charita.cz
Diecézní charita Brno

Veronika Dobrovolná

koordinátorka pronájmu kompenzačních pomůcek
Tel: 730 595 645    veronika.dobrovolna460/460zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Petra Dočekalová

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 743 435 336    petra.docekalova100/100trebic.charita.cz
Oblastní charita Třebíč

Zbyněk Dočkal

pracovník Azylového domu, údržbář
Tel: 604 823 558   
Oblastní charita Třebíč

Bc. Jaroslava Dohnalová

pracovnice v přímé péči
Tel: 776 158 489    noe150/150trebic.charita.cz
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Lucie Doležalová

vedoucí zařízení
Tel: 604 920 456    sas.boskovice475/475blansko.charita.cz
Oblastní charita Blansko

Bc. Věra Doležalová

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 734 362 153    vera.dolezalova434/434zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Zuzana Doležalová

sociální pracovník - Charitní pečovatelská služba
Tel: 519 322 208, 731 428 357    zuzana.dolezalova586/586breclav.charita.cz
Oblastní charita Břeclav

Mgr. Miroslav Doležel

zástupce ředitele
Tel: 737 774 309    miroslav.dolezel990/990blansko.charita.cz
Oblastní charita Blansko

Hana Drobílková

finanční účetřní
Tel: 545 426 619    hana.drobilkova891/891brno.charita.cz
Diecézní charita Brno

Bc. Katarína Durkáčová

vedoucí oddělení kanceláře ředitele
Tel: 545 426 610, 731 626 153    reditelstvi319/319brno.charita.cz
Diecézní charita Brno

Mária Durkáčová

koordinátorka Dobrovolnického centra, sbírkový koordinátor
Tel: 736 529 319    maria.durkacova754/754rajhrad.charita.cz
Oblastní charita Rajhrad

Kamila Dušková, DiS.

vedoucí Dílny sv. Kláry
Tel: 733 755 938    klara377/377znojmo.charita.cz
Oblastní charita Znojmo

Bc. Jan Dvořáček

odborné sociální poradenství
Tel: 736 523 685    jan.dvoracek156/156brno.charita.cz
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Mgr. Lenka Dvořáčková

vedoucí fyzioterapie
Tel: 731 124 471    rehabilitace-hospic171/171rajhrad.charita.cz
Oblastní charita Rajhrad

Hana Dvořáková, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 731 671 964    hana.dvorakova643/643trebic.charita.cz
Oblastní charita Třebíč