Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Oddělení vzdělávání DCHB úspěšně prošlo dobrovolným auditem

Oddělení vzdělávání DCHB úspěšně prošlo dobrovolným auditem

Oddělení vzdělávání Diecézní charity Brno (DCHB) nabízí širokou škálu kurzů zaměřených na různé aspekty sociální a zdravotní péče pro zájemce z řad DCHB i pro externí zájemce. V březnu 2014 absolvovalo oddělení dobrovolný audit Fondu dalšího vzdělávání při MPSV.

Výsledkem dobrovolného auditu bylo udělení Certifikátu o úspěšném absolvování dobrovolného auditu v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.

Tento projekt realizuje od 1. září 2012 Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.

Projekt vznikl za účelem efektivnější a rychlejší akreditace (ověření oprávnění k činnosti) vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb a v důsledku nespokojenosti s dosavadním nastavením akreditací v této oblasti. Projekt ověřuje, jak je kvalitní vzdělávání, které daná organizace poskytuje. Tato kontrola je dobrovolná a plynou z ní pouze doporučení nikoli sankce. Na konci března této možnosti využilo Oddělení vzdělávání DCHB, kdy audit úspěšně proběhl u těchto vzdělávacích programů:

V závěrečné zprávě auditor z Fondu dalšího vzdělávání konstatuje, že Oddělení vzdělávání DCHB realizuje všechny kurzy v souladu s platnou akreditací Ministerstva práce a sociálních věci.