Oddělení vzdělávání

přejděte na www.vzdelavanidchb.charita.cz

Oddělení vzdělávání (OV) Diecézní charity Brno svou činnost rozvijí od roku 2002.  Vzdělávací kurzy má akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dále nabízí školící akce, vzdělávací kurzy pro pěstouny a zajištění odborných stáží pro pracovníky sociálních služeb.
Pro zájemce z řad zaměstnanců Diecézní charity Brno i pro externí zájemce připravuje kurzy, které jsou vhodné pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i pro vedoucí pracovníky sociálních služeb. Akreditované kurzy splňují podmínky pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle § 111, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, takže je možné je započítat do povinného 24 hodinového vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Certifikát Oddělení vzdělávání DCHBZájemci si mohou vybrat z:

Oddělení vzdělávání může zájemcům zprostředkovat i stáž v některém ze zařízení Diecézní charity Brno.

Diecézní charita Brno důsledně dbá na profesní rozvoj svých pracovníků a plně je podporuje v dalším vzdělávání. Proto Oddělení vzdělávání připravuje kurzy a vzdělávací akce určené přímo pro ně. 

Více informací v sekci Vzdělávání zaměstnanců DCHB